Allmänna villkor

Dem allmänna villkoren är en del av ditt avtal med Fyra Sweden AB. Villkoren talar bland annat om hur du använder våra tjänster, hur länge avtalet gäller, när du kan säga upp ditt avtal, vårt ansvar mot dig som kund med mera.

Allmänna Villkor

Tjänstespecifika villkor